YDL #88: Bay dù lượn ở Hàn Quốc, vui hết cỡ ở lễ hội bùn Boryeong | Yêu Máy Bay