Yamaha NVX 125 sau gần 2 vạn km: MÁY NGON nhưng lắm cái DỞ!