Xe máy điện chở 6 người, đi 100km, đi trên nước biển, test đập thoải mái