VTV2 – Truyền hình trực tiếp sự kiện: Lễ hội hoa ban 2019 (16/3/2019)