VTC14 | Một bệnh nhân nguy kịch do tự ý sử dụng thuốc điều trị thủy đậu