Vòng chỉ đỏ may mắn: gắn mác phong thủy, "móc túi" khách hàng | An toàn sống 2020