| VLOG #02 | Độ Huyền Thoại BONUS 125 Thành Siêu Phẩm Và Cái Kết | bonus vehicle level into tracker