Viếng Dinh Cô Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu đầu năm 2020 #8.1.2020