Vì sao trùm xã hội đen Minh 'Sâm' còn nguy hiểm hơn cả Năm Cam?