Vì sao Hương Giang lại nói nghệ sĩ Trung Dân 'đút đầu vô cầu tiêu'?