Vật Vờ| Vật Vờ| OPPO A39 (Neo 9s): smartphone có giá và cấu hình hợp lí nhất của OPPO