Vật Vờ – Tổng hợp trên tay đánh giá nhanh LG G4: Nắp lưng da, màn hình 2K, Snapdragon 808