Vật Vờ| Mở hộp và trên tay nhanh Obi Worldphone SF1: thiết kế độc đáo,