Vật Vờ| Mở hộp Philips S616 & Philips V787: pin khoẻ, cấu hình tốt, tính năng Softblue bảo vệ mắt