Vật Vờ – Mở hộp & đánh giá nhanh OPPO Neo 5: thiết kế bóng loáng, camera Pure image 2.0