Vật Vờ| Mở hộp & đánh giá nhanh OnePlus X: thiết kế rất đẹp, hiệu năng cao