Vật Vờ| Mở hộp & đánh giá nhanh OnePlus 3: 6GB RAM đầu tiên về Việt Nam