Vật Vờ| Mở hộp & đánh giá nhanh Obi S507: dưới 3 triệu, Snap 615, 2GB RAM