Vật Vờ| Đánh giá iPhone 7: smartphone bị "ghét" nhất