Vật Vờ| Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S7: hoàn thiện ở nhiều góc độ