Vật Vờ – Đánh giá chi tiết OPPO Neo 5: thiết kế đẹp, Color OS 2.0