Vật Vờ| Đánh giá chi tiết OPPO Mirror 5: đáng tiếc chỉ ở màn hình