Vật Vờ| Đánh giá chi tiết OPPO F3 Plus: xứng đáng với giá tiền