Vật Vờ| Đánh giá chi tiết OnePlus X: đẹp, mượt camera gần tốt