Vật Vờ| Đánh giá chi tiết Oneplus 3: dưới 10 triệu liệu có vô đối?