TUYỂN GẤP 500 CÔNG NHÂN LƯƠNG CAO tại Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre