Tự đi đăng ký xe Ertiga tiết kiệm 5 triệu. Bốc ra bảng số muốn khóc luôn