Toyota Fortuner máy dầu: với trang bị an toàn tối thiểu, "thánh" còn dễ lật không?