Thực hư về lời rao 'bảo hiểm xe máy 10 nghìn đồng'- PLO