Thẻ BHYT:Thay đổi quan trọng từ 2019 triệu người cần biết II Tin tức 24h quanh ta II