Thành phố lăng mộ lạ kỳ nhất thế giới, xây mộ tiền tỷ dành cho người sống