Thanh Lý 4 Xe Củ Chất Lượng | Hino 500 8,5 tấn, Hyundai HD72 3,5 tấn, isuzu QKR, Kia K135 990 kg