Thăm viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đảo Yến, Quảng Bình.