Tâm sự game thủ: "Trải nghiệm 1 lần Net Đêm khiến tôi rơi nước mắt"