Tài “gỉ”: đai ca trong giới giang hồ khu vực Cầu Giấy,Từ Liêm