Số phận TOP 15 tuyển thủ LMHT đã giải nghệ – Người được tôn Huyền Thoại, Kẻ bị coi Hết Thời