Siêu Nhân Chiến Đội Vũ Trụ KYURANGER – Tập 30: Kỳ Tích Xuất Hiện