Schannel – Mở hộp OPPO F1 Plus: Chính là OPPO R9, giá 9.9 triệu