Schannel – Mở hộp Obi Worldphone SJ1.5: Sự lựa chọn mới đáng giá trong phân khúc bình dân