Schannel – Đánh giá OPPO R1K : Bản nâng cấp cấu hình của OPPO R1