Schannel – Đánh giá Galaxy A9 Pro: Đáng mua từ thiết kế đến hiệu năng, pin