[S2] The Powerpuff Girls – Tập 12 – Môn Toán Thật Dễ – Hoạt Hình Những Cô Gái Siêu Nhân