reviewdao.vn| Trên tay & đánh giá nhanh Obi S507: 2GB RAM, Snapdragon 615, dưới 3 triệu