[Review dạo] Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S6 Edge: cong có phải là tất cả?