Phim Siêu Nhân Hải Tặc (Super Megaforce) Tập 7: Tinh Thú Tiến Lên