Phân biệt Dư nợ giảm dần & Dư nợ ban đầu (cố định) khi vay trả góp