OBI SJ1.5 (Bản thương mại) Mở hộp và Đánh giá – 2 Sim, Mượt mà, Giá mềm