NKH Funny Film | Phim: Biệt Đội Siêu Nhân Việt Nam 2018 – Tập 1 Mở Đầu (Phim Tết 2018)