Những “hồn ma” vất vưởng sau vụ bảo hiểm lừa đảo – Phía sau bản án mới nhất 2017