Nhịp tim nhanh khó thở | trên 100 nhịp/phút, hồi hộp, trống ngực phải làm sao?